Polityka prywatności

 

Administratorem strony jest Solvbot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Solvbot”, ul. Lipowa 3/21, 30-702 Kraków, NIP: 6793193562, REGON: 0000818817

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@solvbot.pl

Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na stronie lub skontaktować się działem obsługi klienta.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantujemy zachowanie danych osobowych w poufności.

3. W związku z przetwarzaniem osobowych, użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze Solvbot danych osobowych.

4.Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem kontakt@solvbot.pl.

 

Kontakt e-mailowy

1. Kontaktując się z Solvbot za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje przekazany administratorowi adres e-mail nadawcy. Ponadto, w treści wiadomości nadawca może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Solvbot.

2. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji. Jej treść może podlegać archiwizacji.

Newsletter

1. Za pośrednictwem strony użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o działalności przedsiębiorstwa. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

3. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, a w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera skutkuje usunięciem danych z bazy.

Komentarze

1. Gdy użytkownik dodaje komentarz na stronie, przekazuje swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza oraz adresu IP. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza.

2. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane w bazie systemu WordPress są przechowywane tak długo jak istnieje strona internetowa. System Disqus reguluje sposób przetwarzania danych bezpośrednio z użytkownikami

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez system Kei.pl

Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

2. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie do:

 • Komentarze – komentarze obsługuje system Disqus. W tym zakresie używa on swoich cookies.
 • Portale społecznościowe – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram czy Youtube. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies.
 • Analiz i statystyk – do śledzenia statystyk strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe.
 • Marketing – na platformie Facebook firma może kierować do użytkowników strony reklamy. W celu śledzenia ich odwiedzin na stronie jest zainstalowany Pixel Facebooka. Facebook może też używać innych cookies
 • Filmy – na stronie są osadzone filmy pochodzące z Youtube (Google LLC) i Vimeo. Wyświetlając je użytkownik wyraża zgodę aby obydwie platformy wykorzystywały swoje cookies.

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies. Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.