Postępowania KRZ

Jesteś tutaj:
Szacowany czas czytania: 1 min

W Solvbot dostępne jest już pierwsze podłączenie do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Od teraz możesz zakładać nowe postępowania na podstawie danych z KRZ lub łączyć z już istniejącymi w Solvbot. 

Dane z KRZ  

Solvbot automatycznie zaczytuje pobiera dane z KRZ na podstawie numeru licencji doradcy.  

Na głównym ekranie systemu, po prawej stronie pod przyciskiem “Nowe postępowanie” masz informację o nowych postępowaniach z KRZ. Przy pomocy przycisku “Dodaj do Solvbot” możesz przejść do listy postępowań zaczytanych z KRZ. 

Postępowania znajdziesz również w menu głównym w zakładce KRZ

 

Łączenie postępowań  

Aby połączyć istniejące już postępowanie w Solvbot z KRZ: 

 1. Przejdź z menu głównego do zakładki KRZ
 2. Kliknij na sygnaturę postępowania, które chcesz połączyć. 
 3. Kliknij “Połącz z istniejącym postępowaniem”.  
 4. Wyszukaj lub wybierz z listy odpowiednie postępowanie i kliknij “Zapisz”.  

Zostaniesz przeniesiony na kartę tego postępowania, gdzie widnieje informacja o tym, że postępowanie zostało połączone z postępowaniem KRZ. 

Postępowanie możesz połączyć również na karcie istniejącego już w Solvbot postępowania. Jeśli chcesz to zrobić tym sposobem: 

 1. Wejdź na odpowiednie postępowanie. 
 2. W zakładce Postępowanie w lewej kolumnie z danymi postępowania kliknij “Połącz postępowanie KRZ”
 3. Wybierz lub wyszukaj z listy postępowanie w KRZ i kliknij “Zapisz”

 

Odłączenie błędnie podpiętego postępowania 

Jeśli chcesz odłączyć postępowanie KRZ: 

 1. Wejdź na postępowanie, które chcesz odłączyć. 
 2. W zakładce Postępowanie, kliknij w lewej kolumnie ikonę z trzema kropkami i wybierz “Odłącz od KRZ”.  
 3. Następnie potwierdź tę czynność przyciskiem “Odłącz od KRZ”.  

 

Tworzenie nowych postępowań na podstawie danych z KRZ 

Aby utworzyć nowe postępowanie na podstawie danych z KRZ: 

 1. Kliknij na liście postępowań “Nowe postępowanie” lub skorzystaj z przycisku z “+” -> Postępowanie w prawym górnym rogu. 
 2. Następnie wybierz sposób tworzenia postępowania: “Na podstawie danych z KRZ” i kliknij “Dalej”.  
 3. Wybierz z listy postępowanie, które chcesz utworzyć. 
 4. Sprawdź czy dane się zgadzają i kliknij “Utwórz w Solvbot”.  
 5. Uzupełnij brakujące dane i kliknij “Zapisz”

Jeżeli na liście postępowań nie pojawiło się postępowanie, które chcesz utworzyć w Solvbot na podstawie danych z KRZ: 

 1. Użyj przycisku “Wczytaj brakujące postępowania KRZ”
 2. Wybierz z listy syndyka. 
 3. A następnie wpisz sygnaturę i kliknij “Wczytaj z KRZ”

Obwieszczenia KRZ 

Po połączeniu postępowań zarejestrowanych w KRZ, w zakładce KRZ na danym postępowaniu automatycznie zaczytane zostaną obwieszczenia z Krajowego Rejestru Zadłużonych.  

Czy ten artykuł był pomocny
Nie 0
Przejdź do góry